Phục Hình Tháo Lắp 

     Hàm khung nhựa

  

    

 

 

Phục Hình Cố định

    Mão - Cầu Răng, Veneer,.. Sứ

  
  

     Mão - Cầu Răng, Veneer,... Kim Loại hoặc Nhựa - Kim loại:

-